Nové funkcionality verze 2.1.2.

V rámci verze 2.1.2 byly doplněny tyto nové funkcionality: Obecné Změna názvosloví – v nastavení synchronizeru došlo u modulů Kontakty, Schůzky a Úkoly ke změně názvu „Přepis daty ze SugarCRM“ na pro uživatele přívětivější „CRM –> Outlook“ . Zachování nastavení z předchozí instalace – v případě, že uživatel instaluje např. novou verzi pluginu, nemusí ho tak […]

Nové funkcionality verze 1.7.9.

V rámci verze 1.7.9 byly doplněny tyto nové funkcionality: Emaily – Automaticky propojit s Firmou – v případě, že zaškrtnete tuto funkcionalitu, tak se budou všechny e-maily, které se synchronizují ke Kontaktu, přikládat také k Firmě, kterou má Kontakt přiřazen. Kontakty – Přepis dat – pokud zaškrtneme tuto funkcionalitu, tak se při synchronizaci dat mezi […]

Manuály ke stažení

PDF manuál k verzi 2.1.2 Ke stažení zde. PDF manuál k verzi 1.7.7 Ke stažení zde.

V synchronizeru jsou neaktivní funkce

V případě, že máte v synchronizeru některou z funkcí neaktivní jako např. Kontakty, viz. obrázek, je potřeba přejít do Nastavení a podívat se, jestli máte zaškrtnutou požadovanou funkcionalitu.

Kontextové menu

Pro rychlejší práci s pluginem lze využít i kontextové menu u záznamů typu kontakt/e-mail/úkol. Tím odpadá nutnost otevírat detail kontaktu/e-mailu/úkolu a poté provádět požadovanou operaci přes ACMARK panel pro detail daného záznamu. Kontextové menu je vyvoláno kliknutím pravým tlačítkem myši na daný typ záznamu (Kartu kontaktu, příjemce/odesílatele e-mailu, e-mail, úkol). seznam kontaktů nebo e-mailů…

Obecná pravidla práce

Synchronizace záznamů Obecně se přenáší/synchronizují vždy záznamy, u kterých je uživatel veden jako vlastník v SugarCRM. V případě schůzek jsou přenášeny také schůzky, kde je uživatel veden jako pozvaná osoba neboli účastník. Pokud byl záznam již synchronizován, dochází pouze k jeho aktualizaci v SugarCRM nebo MS Outlook, podle toho kde je záznam aktuálnější. Synchronizace kontaktů, schůzek a úkolů […]

Synchronizace všech Úkolů

Manuální synchronizaci všech úkolů spustíme kliknutím na tlačítko „Úkoly“ v ACMARK panelu. Do Microsoft Outlook jsou přenášeny úkoly, které jsou v SugarCRM přiřazeny danému uživateli. Při přenosu úkolů z Microsoft Outlook do SugarCRM se synchronizovaný úkol váže v SugarCRM pouze na uživatele, který synchronizaci provádí.

Funkce v detailu Úkolu

Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail úkolu, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro daný úkol. Panel u detailu úkolu nabízí tyto možnosti: Otevřít úkol v SugarCRM – otevře daný úkol v SugarCRM pomocí prohlížeče. Pokud úkol nebyl ještě do SugarCRM synchronizován, proběhne synchronizace úkolu do SugarCRM. Synchronizovat úkol  – synchronizuje úkol do SugarCRM a […]

Funkce v detailu Schůzky

Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail schůzky, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro danou schůzku. Panel u detailu schůzky nabízí tyto možnosti: Synchronizovat schůzku – synchronizuje vybranou schůzku do SugarCRM. O výsledku synchronizace jste informováni dialogovým oknem. Otevřít schůzku v SugarCRM – pokud kliknete na toto tlačítko, tak je zobrazená schůzka otevřena v SugarCRM. […]

Funkce: Synchronizovat e-mail

Funkce Synchronizovat e-maily se nachází: V horním ACMARK panelu, V detailu e-mailu a V kontextovém menu. Máme možnost přenášet jeden vybraný e-mail nebo více e-mailů najednou. Přičemž když přenášíme více e-mailů můžeme je přenést buďto k jednomu Kontaktu všechny najednou, čímž šetříme čas nebo každý k jinému kontaktu či záznamu. Postup přenosu e-mailů z Microsoft Outlook do SugarCRM Pro manuální synchronizaci […]

Zobrazení funkcí e-mailu v Microsoft Outlook

Funkce v detailu E-mailu Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail e-mailu, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro daný e-mail. Panel u detailu e-mailu nabízí tyto možnosti: Otevřít e-mail v SugarCRM – pokud kliknete na toto tlačítko, tak je zobrazený e-mail otevřen v SugarCRM. Pokud ještě nebyl do SugarCRM synchronizován, tak se prvně provede je synchronizace […]

Zobrazení funkcí kontaktu v Microsoft Outlook

Funkce v detailu Kontaktu Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail kontaktu, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro daný kontakt. Panel u detailu kontaktu nabízí možnosti Synchronizovat kontakt – synchronizuje kontakt z Microsoft Outlook do SugarCRM. Popisujeme podrobněji viz Funkce: Synchronizovat kontakt Otevřít kontakt v SugarCRM – otevře daný kontakt v SugarCRM pomocí vybraného prohlížeče. Pokud není […]

Které Kontakty se budou přenášet ze SugarCRM do Microsoft Outlook?

Má-li být kontakt evidovaný v SugarCRM přenášen do Microsoft Outlook, je třeba u každého takto vybraného kontaktu zaškrtnout v SugarCRM vlastnost „Synchronizovat do Outlook“. Kontakt je synchronizován do Microsoft Outlook pouze tomu uživateli, kterému je kontakt v SugarCRM přiřazen viz atribut Přiřazeno.

Funkce: Kontakty – synchronizace všech kontaktů

Manuální synchronizaci všech Kontaktů spustíme kliknutím na tlačítko „Kontakty“ v ACMARK panelu a otevře se nám dialogové okno, které nás informuje o průběhu synchronizace. Pokud kontakt se stejnou e-mailovou adresou byl vložen ručně do Microsoft Outlook i SugarCRM, bude tento kontakt pouze aktualizován a nedojde k duplicitnímu vytvoření v Microsoft Outlook a SugarCRM. Má-li synchronizovaný kontakt v Microsoft Outlook zadán název […]

Funkce: Synchronizovat kontakt – jeden vybraný

Funkce „Synchronizovat kontakt“ se používá vždy, pokud chcete přenést změny vytvořené v Microsoft Outlook do kontaktu v SugarCRM. Funkce se používá pouze pro jeden vybraný Kontakt! Funkce je přístupná z detailu nebo kontextového menu Kontaktu. Pro volání funkce z detailu kontaktu si ho musíme prvně zobrazit v detailním zobrazení. Zde následně klikneme na funkci „Synchronizovat kontakt“ nebo si zobrazíme […]

Funkce: Propojit Kontakt se SugarCRM – jeden vybraný

Funkce „Propojit kontakty se SugarCRM“ se používá, pokud: máte v databázi CRM více stejných e-mailů, nemáte u kontaktu e-mail vůbec nebo má stejný Kontakt více uživatelů v Microsoft Outlook, ale v CRM je pouze jeden. Potom máte možnost vybrat, který Kontakt v Microsoft Outlook vážete na Kontakt v SugarCRM. Spojení Kontaktů potom slouží pro synchronizaci dat na kontaktu. Jak propojit […]

O aplikaci

V případě, že potřebujete vědět informace o verzi ACMARK CRM Outlook synchronizeru,

Instalace synchronizeru

Před instalací je třeba MS Outlook ukončit (v opačném případě nebude instalace úspěšná).

Odinstalování synchronizeru

Synchronizer lze odinstalovat přes: Start => Nastavení => Ovládací panely => Programy a funkce => zvolíme ACMARK CRM Outlook synchronizer a klikneme „Odinstalovat“ Při odinstalování je nastavení synchronizeru ponecháno. Není tak potřeba po odinstalování a opětovné instalaci synchronizeru provést znovu jeho nastavení, viz Instalace synchronizeru (krok 2).

Zobrazení synchronizeru v Microsoft Outlook a popis funkcí

Synchronizer a jeho ovládání je umístěno v hlavním panelu Microsoft Outlook pod záložkou „ACMARK“. Níže uvedený obrázek ukazuje pozici pluginu v Microsoft Outlook 2019. Sekce Nastavení Nastavení – po kliknutí na tuto ikonu se otevře nastavení synchronizeru. O aplikaci - po kliknutí na tuto ikonu se otevře okno s informacemi o verzi a licenci synchronizeru. Sekce Synchronizovat […]

Synchronzer se v Microsoft Outlook nezobrazuje

Situace Správně nainstalovaný synchronizer se má zobrazovat v záhlaví Microsoft Outlook, viz obrázek níže. Pokud se tak neděje, lze tuto situaci opravit, viz Řešení níže. Řešení Níže popsané řešení je pro Microsoft Outlook 2013. K nastavení synchronizeru se dostanete tak, že v MS Outlook vyberete Soubor = > Možnosti a otevře se nové okno, kde […]

Okno synchronizace je dlouho otevřené

Situace V případě, že synchronizujeme schůzky a okno synchronizace je dlouho otevřené a zdá se, že se nic neděje… Řešení Někdy se stane, že jste vytvořili v Outlook schůzku, která má pravidelné opakování (např. po dobu 2 let každý týden), tak plugin musí do CRM založit stejnou sérii schůzek. Zakládá jich více jak 100. Proto […]

Nastavení synchronizeru

Před zahájením práce je nutné plugin nakonfigurovat pomocí níže popsaných kroků jinak nezaručujeme jeho správnou funkčnost. Nastavení pluginu je dostupné při kliknutí v ACMARK panelu na „Nastavení“. Bez provedení konfigurace je plugin neaktivní a nelze s ním pracovat.